Data muuttaa markkinoinnin arvoketjua

Datasta puhutaan nyt paljon, mutta usein vain syvällä käytännön datatekemisessä mukana olevat ymmärtävät todella, mistä on oikeasti kyse. Kun data vie mukanaan ja vauhti on kova, saattaa kärryillä pysyminen tuntua haastavalta. Miten data muuttaa markkinoinnin arvoketjua ja mitä markkinoijan tulisi ymmärtää siitä vuonna 2018?

Data tuli – mitä seuraavaksi?

Nykykuluttajat osaavat vaatia kahta asiaa: laatua ja henkilökohtaisuutta. Teknologinen kehitys mahdollistaa sekä paremman asiakasymmärryksen että markkinoinnin tarkemman kohdentamisen.

Parhaimmillaan data avaa ovia tuloksellisempaan liiketoimintaan. Ei siis ihme, että yritysten kiinnostus asiakasdataa kohtaan kasvaa koko ajan, ja että esimerkiksi tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyvä päätöksenteko perustuu yhä useammin faktaan.

Innostus saattaa kuitenkin hiipua, kun on aika siirtyä mahdollisuuspuheesta käytäntöön. Moni markkinoija painii saman yhtälön kanssa: dataa on, mutta sen tehokas hyödyntäminen takkuaa. Kun jalostamatonta dataa on tarjolla lähes loputtomasti, se jää helposti pölyyntymään palvelinten uumeniin. Miten hommaan saisi tolkkua?

Moni markkinoija painii saman yhtälön kanssa: dataa on, mutta sen tehokas hyödyntäminen takkuaa.

Kokonaisuus ratkaisee, aina

On elintärkeää muistaa, että data itsessään ei määritä markkinoinnin suuntaa – sen sijaan se luo pohjan ymmärrykselle, jonka perusteella strategiset tavoitteet muodostetaan.

Ohjaako sinun markkinointiasi se, millaisia tunteita vastaanottajassa halutaan herättää – kenties tiedonjanoa, oivalluksia, innostusta tai estetiikan kaipuuta? Entä mikä on näiden tunteiden tavoiteltu vaikutus ja miksi? Kun osaat vastata näihin kysymyksiin ja hyödynnät dataa viisaasti, suuntasi on oikea. Kyse on aina hyvin mietitystä kokonaisuudesta.

Parhaimmillaan data tuo yrityksille aivan uudenlaista kilpailukykyä. Asiakasdatan lähes reaaliaikainen analysointi mahdollistaa asiakasymmärryksen syventämisen tavalla, joka ei ole aiemmin ollut mahdollista. Tästä hyvä esimerkki on dataekosysteemi-ajattelu. Aina tarvitaan myös ihminen, joka tuo markkinoinnin arvoketjuun näkemyksellisyyden ja tavoitteen.

Asiakasdatan lähes reaaliaikainen analysointi mahdollistaa asiakasymmärryksen syventämisen tavalla, joka ei ole aiemmin ollut mahdollista.

Kokeile ja opi

Data mahdollistaa systemaattisen kokeilukulttuurin, josta on mahdollista saada tärkeää oppia lyhyessäkin ajassa. Onnistuminen edellyttää jatkuvaa ja harkittua, mutta rohkeaa kokeilemista.

Jos kokeilukulttuuri on sinulle uusi, ota nämä vinkit haltuun:

  • Uskalla tehdä uudella tavalla – älä anna pinttyneiden tapojen ja tottumusten estää uudenlaisen asiakasymmärryksen muodostumista.
  • Aseta kokeilulle tarkoituksenmukaiset tavoitteet ja analysoi sen tulokset datan valossa – selkeä päämäärä mahdollistaa oppimisen arvoketjun eri vaiheissa.
  • Uskalla epäonnistua – Jos tavoitteena on todellinen dataan perustuva oppiminen, pieleen mennyt kokeilu tulee nähdä virheen sijaan toivottuna lopputulemana, josta on mahdollista oppia.